Obowiązek Informacyjny - Adamecum

 

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Media Medical sp. z o.o. sp. k. (dalej: MM) z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań
 2. Zawsze, gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mediamedical.pl
 3. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także współpracujące agencje marketingowe, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych mogą być także klienci MM
 4. Masz prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przeniesienia danych osobowych.
 5. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych jest warunkiem przystąpienia do programu
 9. MM przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:
Lp. Zarządzanie i organizowanie wydarzeń Podstawa
prawna
Okres/
kryteria
W praktyce
1 Zarządzanie i organizowanie wydarzeń art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wykonania umowy Dla swoich klientów organizujemy lub wspieramy organizowanie wydarzeń branżowych takich jak konferencje, wykłady, publikacja artykułów naukowych. Aby Twój udział w tym wydarzeniu przebiegł pomyślnie, konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych – począwszy od rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, weryfikacji obecności na wydarzeniu, po wypełnienie testów edukacyjnych, na wydaniu certyfikatów uczestnictwa kończąc.
2 Utworzenie, prowadzenie i obsługa konta art. 6 ust. 1 lit. a RODO art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu wykonania umowy Aby przystąpić do programu Adamecum konieczna jest rejestracja konta na platformie Adamecum pozwalającym nam na skuteczne zarządzanie wszystkimi organizowanymi wydarzeniami oraz na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie np. zadawanie pytań specjalistom.
3 Prowadzenie marketingu usług własnych i usług klientów MM art. 6 ust. 1 lit. a RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu O usługach naszych oraz naszych klientów będziemy Cię informowali zarówno z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, elektronicznej na wskazany adres e-mail, jak i na wskazany numer telefonu z wykorzystaniem wiadomości SMS. Oczywiście szanujemy Twój czas, co oznacza, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.
4 Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń MM jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażone na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną, w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wystąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MM lub wobec jej pracownika. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.